Mózg jest jednym z najważniejszych narządów w naszym ciele.

Mózg uczy się na podstawie doświadczeń, wpływa na niego środowisko zewnętrzne i poprzez uczenie się dostosowuje się do obecnych warunków. Oznacza to, że jeśli małe dziecko spędzało czas z tabletem czy telefonem, to trudno będzie zainteresować je nauką na późniejszym etapie. Podobnie, jeśli dziecko nie widziało rodzica czytającego książki, dziecku trudno będzie pochłaniać książki w wolnym czasie.

Neuroplastyczność to zdolność ludzkiego mózgu do adaptacji, samonaprawy, głównie poprzez doświadczenia sensoryczne, zwłaszcza w pierwszym okresie rozwoju – do 3 roku życia. Jest to czas wysokiej wrażliwości na bodźce sensoryczne, które są konieczne do prawidłowego rozwoju, dzięki nim dziecko uczy się  samego siebie oraz świata zewnętrznego. Właściwości adaptacyjne czułe są na stany emocjonalne, kompetencje społeczne i intelektualne rodziców czy opiekunów. Doświadczenia, aktywności, sposób wychowania – to wszystko ma wpływ na kształtowanie się mózgu.

Do prawidłowego rozwoju mózg małego dziecka potrzebuje relacji z drugim człowiekiem. Najlepsze zabawki, nie zastąpią bliskiej osoby, kontaktu twarzą w twarz, dialogu dziecko – rodzic,  masowania i bliskości skóra do skóry. Zabawki nie są złe, jeśli są stosowane dodatkowo a nie zamiast RELACJI.

Mózg ma skomplikowaną budowę, jest największą częścią mózgowia złożoną z dwóch półkul (prawej i lewej). Oddzielone są od siebie szczeliną, a połączone są włóknami nerwowymi. Jedna z półkul dominuje, dlatego u dzieci ustalana jest dominacja stronna (lateralizacja). 

 Za co odpowiadają półkule mózgu?

Lewa półkula:

 • opracowuje informacje sekwencyjnie – analitycznie, ,,krok po kroku”,
 • odkrywa relacje między elementami,
 • dostrzega różnice – fonemy, znaczenia, litery, kolejność głosek w sylabach, wyrazach i w zdaniu,
 • porządkuje sekwencyjnie,
 • przetwarza reguły,
 • przetwarza linearnie teksty czytane (czyta ze zrozumieniem),
 • poszukuje jednego logicznego sposobu rozwiązania problemu,
 • odbiera, zapamiętuje, przetwarza i tworzy informacje językowe,

 

 Prawa półkula:

 • opracowuje informacje symultanicznie – całościowo, globalnie, holistycznie,
 • działa według programu przetwarzania danych przez podobieństwo ,,to co jest podobne, jest rozpoznawane jako takie samo”,
 • rozpoznaje, zapamiętuje, przetwarza obrazy całościowe ze wszystkich zmysłów,
 • przetwarza muzykę, przestrzeń,
 • odbiera i ujawnia negatywne emocje,
 • rozpoznaje, zapamiętuje, przetwarza znaki ikoniczne, piktogramy,
 • rozpoznaje twarze,
 • tworzy wyobrażenia wizualne – malarstwo, architektura, rzeźba, scenografia,
 • przetwarza informacje matematyczne – myślenie matematyczne, nie liczenie, rachowanie,
 • ocenia odległość, głębię, figury geometryczne, trójwymiarowe rzuty,
 • przetwarza czas cyklicznie,
 • poszukuje wielu możliwości rozwiązania problemu,
 • z informacji językowych rozpoznaje, zapamiętuje, przetwarza: samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, konkretne rzeczowniki, prozodię (melodia, akcent, rytm), metafory, dowcipy, przenośnie, kierunek czytania przekazywany kulturowo oraz lepiej rozumie język mówiony niż pisany

Plakat mózg

Półkule mózgu można także podzielić na płaty:

Płat czołowy – odpowiada za mowę, koordynację, koncentrację oraz planowanie. 
Płat skroniowy – związany jest z naszym słuchem i węchem. 
Płat ciemieniowy – odpowiada za odczuwanie bólu czy orientację w przestrzeni. 
Płat potyliczny – powiązany ze wzrokiem.

About Author