grafika covid 19Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu (pdf)

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i jego odbioru (pdf)

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami (pdf)

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu (pdf)

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19 (pdf)