logo- gimnastyka korekcyjnaRozwój sprawności fizycznej w wieku przedszkolnym odbywa się w ścisłym związku z dojrzewaniem układu nerwowego oraz narządów ruchu. Przebiega on w dwóch kierunkach: rozwoju umiejętności praktycznych, polegających na zdolności posługiwania się przedmiotami i narzędziami codziennego użytku oraz rozwoju sprawności ruchowych, wywodzących się z tak zwanych ruchów swobodnych i postawno- -lokomocyjnych. Różnicują się one w czynnościach chodu, biegu, skoku, wpinania, rzutów i wielu form przystosowanych do terenu przyborów i innych okoliczności.

Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej będziemy uczyć się poprawności wykonywania ruchów i działań, wzbogacając je poprzez wykorzystanie zabaw i gier ruchowych, przyrządów i przyborów. W miarę możliwości zajęcia będą odbywały się na podwórku przedszkolnym.

  • Trzylatki– zajęcia i czynności zabawowe są proste i nie skomplikowane.
  • Czterolatki- wprowadzamy zajęcia organizacyjno- porządkowe, reagowanie na sygnał.
  • Pięciolatki– wprowadzamy bardziej złożone zajęcia, kombinacje czynności, np. w biegu i skoku, rzutu, chodu. Dzieci systematycznie wykonują ćwiczenia gimnastyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej.
  • Sześciolatki– Ćwiczymy siłę, wytrzymałość, zręczność zwinność. Jest to etap, kiedy możemy doskonalić formy wykonywania czynności i wymagać od dzieci, aby, to co wykonuję robiło pewnie, płynnie i swobodnie.

Proponuje również odwiedzić stronę, w której dowiecie się więcej o rozwoju motorycznym dziecka.

 

Pozdrawiam,

Ewa Majewska- Kiszczak