Chcemy,  aby każdy z naszych wychowanków mógł odnieść „swój sukces”, dlatego też dużą wagę przykładamy do współpracy z rodzicami.

Placówka w swojej ofercie edukacyjnej prowadzi bezpłatne zajęcia dodatkowe

Nasi wychowankowie biorą udział w licznych konkursach i przeglądach na terenie miasta.

Uczestniczą też w życiu kulturalnym Wrocławia poprzez wyjazdy na spektakle teatralne, pokazy filmowe i wystawy w muzeach.

Wyżywienie w placówce zapewnia firma cateringowa, która uwzględnia indywidualne diety, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

Sala przedszkola nr 51

Dyrekcja

Dyrektor placówki : mgr Iwona Balawajder-Brożek.

Konsultacje po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Wicedyrektor placówki: mgr Katarzyna Styś

Konsultacje po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

 

Telefon:
71/798 67 95  (wew. 100 – sekretariat)

 

Statut

 

Statut Przedszkola nr 51 „Kolorowy Początek” we Wrocławiu – pobierz tutaj.

 

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE TRZYLATKÓW

7:008:15 Schodzenie się dzieci

Zabawy indywidualne rozwijające własne zainteresowania oraz twórcze postawy, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, umiejętność logicznego, matematycznego myślenia, zabawy muzyczno- ruchowe.

8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania

Doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych. Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia.

9:00 – 9:40 Zajęcia dydaktyczne

Realizowanie zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Doskonalenie sprawności umysłowych, motoryczno – ruchowych.

10:00Zabawy w sali

Zabawy i gry ruchowe. Ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi w sali, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

10:20 – 10:20 Przygotowanie do posiłku – drugie śniadanie

Doskonalenie czynności samoobsługowych oraz rozumienie konieczności jedzenia owoców i warzyw.

10.20 – 11:30Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacer 

Zabawy dowolne na placu zabaw, spacery, zabawy ruchowe. Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem.

11:30 – 12:10Przygotowanie do posiłku – obiad (zupa) + podwieczorek

Doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych. Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia oraz rozumienie konieczności jedzenia różnorodnych pokarmów.

12:10 – 13:50Przygotowanie do leżakowania- leżakowanie

Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem w piżamę. Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13:50 – 14:15Przygotowanie do posiłku – obiad (II danie)

Doskonalenie czynności samoobsługowych. Wdrażanie do przestrzegania zasad akceptowanych społecznie.

14:15 – 16:30 Zajęcia  w ogrodzie przedszkolnym lub sali

Zabawy i gry dowolne na placu zabaw. Zabawy ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi w sali, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela, słuchanie literatury dziecięcej.

16:30 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci (grupa zbiorcza)

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 4,5 i 6 – latków

6:308:30 Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne, rozwijanie zainteresowań, praca indywidualna lub w małych grupach, zabawy swobodne, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe, zabawy integracyjne.

8:20 – 9:15 Przygotowanie do śniadania – śniadanie

Czynności porządkowo – higieniczne. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

9:30 – 11:30 Zajęcia edukacyjne

Realizacja podstawy programowej, zajęcia dodatkowe, zajęcia ruchowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

11:30 – 12:15Przygotowanie do posiłku – obiad (zupa) + podwieczorek

Czynności porządkowo – higieniczne. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.  Ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12:15 – 13:00 Odpoczynek

Poobiedni relaks, słuchanie bajek, wyciszenie przy muzyce.

13.20 – 13:30Zajęcia popołudniowe

Zajęcia dodatkowe. Gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze.

13:30 – 14:15Przygotowanie do posiłku – obiad (II danie)

Czynności porządkowo – higieniczne.  Doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

14:15 – 16:30Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub sali

Zabawy i gry dowolne na placu zabaw. Zabawy ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi w sali, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela, słuchanie literatury dziecięcej.

16:30 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci (grupa zbiorcza)

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Zajęcia dodatkowe

Placówka w swojej ofercie edukacyjnej prowadzi następujące bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • język włoski,
 • język francuski,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • rytmikę,
 • logopedię w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej,
 • katechezę.

W miarę potrzeb i zainteresowań możliwa jest organizacja innych zajęć dodatkowych (komercyjnych) w godzinach popołudniowych.

 

Programy i projekty

Realizujemy zajęcia w ramach programów ogólnopolskich, miejskich oraz wewnętrznych:

 • „Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej”,
 • „Mali Wspaniali”,
 • „Kodowanie na dywanie”,
 • „Optymistyczne przedszkole”,
 • „Sen Żyrafy”,
 • Wojewódzki program edukacyjny Laurka dla mamy – Badajcie się drogie Mamy , bo my dzieci Was kochamy”;
 • Ogólnopolski projekt czytelniczy „Mały miś w świecie wielkiej literatury”;
 • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”
 • „Promocje zdrowia”,
 • „Cały Wrocław czyta”,
 • „Bezpieczny przedszkolak”,
 • „Ekopodróże- małe i duże”,
 • „Edukacja globalna zmienia nasz świat i nasze przedszkole”.

Nasi wychowankowie biorą udział w licznych konkursach i przeglądach.

 

W placówce odbywają się różne cyklicznych imprezy:

 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Wigilia,
 • Jasełka,
 • Bal Karnawałowy,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Rodzica,
 • Dzień Dziecka,
 • Festyn Rodzinny.

Przerwa wakacyjna

W roku szkolnym 2023/2024 przerwa wakacyjna przypada na miesiąc SIERPIEŃ.