• Edukacja dziecka w placówce – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane dla każdego dziecka uczęszczającego do naszej placówki).

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dane do dziennika – dane niezbędne do uzupełnienia przez nauczycieli dokumentacji przedszkolnej.